Dla kogo Navireo

Przemysł mięsny rządzi się swoimi prawami. Panuje na nim duża konkurencja, wymagania klientów są wysokie, a regulacje prawne dotyczące produkcji mięsa – bardzo rygorystyczne. Istotnym aspektem działalności zakładów mięsnych jest więc zarządzanie jakością wytwarzanych i sprzedawanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem ich krótkich okresów ważności.

Firmy te, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku i rozwijać się, potrzebują silnego wsparcia w postaci elastycznego systemu, który można dopasować do specyfiki ich działalności. System Navireo został stworzony właśnie z myślą o przedsiębiorstwach, które wymagają indywidualnego podejścia oraz dostosowania programu do profilu działalności i poszczególnych stanowisk.

System Navireo przeznaczony jest dla firm, które na przykład:

  • zajmują się produkcją i przetwórstwem mięsa;
  • prowadzą sprzedaż detaliczną i hurtową;
  • posiadają własny sklep lub sieć sklepów;
  • zajmują się handlem międzynarodowym;
  • prowadzą sprzedaż mobilną.