Korzyści z zastosowania

Sprawne zarządzanie asortymentem
Navireo umożliwia wypracowanie elastycznych mechanizmów jednoznacznej i szybkiej identyfikacji wyrobów mięsnych z uwzględnieniem ich atrybutów, takich jak data ważności, waga, przyporządkowanie do partii.

Bieżąca kontrola działalności
Dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu online do potrzebnych informacji Navireo pozwala na bieżąco dopasowywać czynności do aktualnej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Firmy mięsne mogą m.in. na bieżąco:

  • odpowiednio planować zakupy, dostosowując je do potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych;
  • szybko reagować na zmieniający się popyt;
  • różnicować ceny, udzielać rabatów, prowadzić kampanie promocyjne;
  • redukować poziom zapasów i kosztów składników;
  • skracać czas realizacji zamówień;
  • kontrolować sprzedaż danej partii w oddziałach;
  • dowolnie zarządzać wszystkimi magazynami;
  • przeprowadzać kalkulacje marketingowe i cenowe.

Optymalne wykorzystanie zasobów
Navireo pozwala optymalizować nakłady pracy, m.in. poprzez zmniejszanie niedoborów zasobów, liczby przestojów, powtórzeń i nadgodzin.

Skuteczne zarządzanie magazynem
Dzięki Navireo w magazynach i sklepach znajduje się towar najbardziej pożądany przez klientów, a dostawy są terminowe.

Zwiększenie efektywności sprzedaży
System pozwala sprawnie zarządzać siecią sprzedaży – sklepami firmowymi, hurtowniami oraz mobilnymi sprzedawcami. Natomiast uproszczony interfejs modułu szybkiej sprzedaży umożliwia prostą i błyskawiczną obsługę klienta.

Uporządkowane zarządzanie relacjami z klientami
Dzięki modułowi CRM Navireo ułatwia pozyskiwanie nowych oraz budowanie zaufania wśród obecnych klientów. System pozwala na efektywne zarządzanie promocjami czy wyprzedażami, zarówno w poszczególnych punktach, jak i kanałach sprzedaży.

Bieżąca analiza stanu firmy
Centralna baza danych oparta na najnowszych technologiach Microsoftu umożliwia dowolną i natychmiastową analizę efektywności poszczególnych działów zakładu mięsnego lub punktów sprzedaży, a także poszczególnych linii lub partii produktów. Rozbudowany moduł generujący zestawienia i raporty pomaga podejmować odpowiednie decyzje na podstawie aktualnej kondycji przedsiębiorstwa.

Lepsza kontrola finansów
System umożliwia kontrolę płatności i skrócenie czasu spływu należności, automatyzację procesu tworzenia faktur, monitów, a także przygotowywanie zestawień okresowych i śledzenie zaległych płatności. Za pomocą Navireo możliwe jest śledzenie warunków finansowych dostaw, co umożliwia szczegółowe planowanie przepływów pieniężnych oraz płacenie za faktury wymagalne.

Automatyzacja czynności
Automatyzacja wielu rutynowych czynności przyspiesza wykonywanie zadań, a w efekcie prowadzi do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia wydajności.