MARKOWA Zakład uboju i przerobu mięsa Jan Fołta

tradycyjne-wyroby-markowa
Informacje o kliencie
Markowa Zakład Uboju i Przerobu Mięsa Jan Fołta powstał na bazie gospodarstwa rolnego. Jego siedziba oraz linia produkcyjna, nieprzerwanie od 21 lat, mieści się we wsi Markowa na Podkarpaciu. Firma ma rodzinny charakter i nie produkuje na masową skalę. W zakładzie Jana Fołty najważniejsza jest jakość, a nie ilość. Rodzinne wyroby dostępne są na terenie całego Podkarpacia, a także w punktach ze zdrową, ekologiczną żywnością, m.in. w Warszawie i Krakowie. Zakład z Markowej produkuje około 7,5 tony wyrobów tygodniowo. Spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej związane z produkcją wędlin, które dzięki pilnie przestrzeganym recepturom powstają w taki sam, tradycyjny sposób, jak w latach 50. minionego wieku. Posiada także system HACCP, wdrożony po gruntownej modernizacji w 2003 roku. Firma jest także założycielem i członkiem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Potrzeby
Korzystający z tradycyjnych receptur, rodzinny zakład uboju i przerobu mięsa potrzebował narzędzia, które zautomatyzuje procesy biznesowe w firmie. Poszukiwano funkcjonalnego systemu potrafiącego organizować procesy sprzedaży, a także zakupów z uwzględnieniem specyficznych dla branży mięsnej wymagań, w tym m.in. ściśle określonych krótkich terminów dostaw i przydatności do spożycia. Firma chciała mieć także możliwość stałego podglądu statusu rozliczeń z odbiorcami na swoim koncie bankowym.

Wybór systemu
Po przeanalizowaniu kilku dostępnych na rynku systemów wybrano Navireo. Rozwiązanie odpowiada potrzebom firm z branży mięsnej. Posiada szeroką funkcjonalność, uwzględniającą specyfikę procesów w firmie produkującej i sprzedającej wyroby mięsne, a także umożliwia dalszą rozbudowę o indywidualne rozwiązania. Szczególną zaletą przy wyborze Navireo był jego bardzo przejrzysty i intuicyjny interfejs oraz możliwość przypisania odpowiednich uprawnień właściwym pracownikom. Wybór systemu gwarantował opiekę posprzedażową i szkolenia pracowników.

Wdrożenie
Wdrożenie przeprowadziła firma Uniservice Witold Domański. W pierwszym etapie wdrożenia, w siedzibie klienta, przeprowadzono m.in. instalację i konfigurację serwera oraz stacji roboczych. Zintegrowano również Navireo z systemem bankowym, dostosowano funkcjonalności do potrzeb klienta, nadano uprawnienia pracowników, a także zmodyfikowano wzorce wydruków. W drugim etapie przeszkolono pracowników z obsługi systemu. W przyszłości planowana jest rozbudowa Navireo o moduły do obsługi sprzedaży mobilnej.

Korzyści

Wdrożenie Navireo usprawniło funkcjonowanie całego zakładu. Szczególne korzyści zauważamy w doskonale zorganizowanej sprzedaży naszych wyrobów. Daje to nam nowe możliwości rozwoju i ekspansji na rynku. Nowe narzędzie świetnie się sprawdza w prowadzeniu tak wymagającej działalności jak nasza, dzięki swojej otwartości i elastyczności z nawiązką zaspokaja specyficzne potrzeby firmy zajmującej się ubojem i przerobem mięsa – mówi Jan Fołta, właściciel Zakładu Uboju i Przerobu Mięsa.

Wdrażając Navireo, Zakład Uboju i Przerobu Mięsa w Markowej zyskał narzędzie usprawniające zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Dzięki temu firma może nadal się rozwijać i konkurować na wymagającym rynku. System uporządkował i zorganizował sprzedaż mięsa i wędlin do wielu odbiorców, w różnych częściach regionu i kraju. W wygodny sposób obsługuje całą gamę dokumentów handlowych, takich jak faktury sprzedaży, korekty sprzedaży, paragony czy zwroty detaliczne. Zakład może teraz odpowiednio planować zakupy, dostosowując je do potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych. System obsługuje m.in. faktury zakupu RR, co ułatwia skup produktów od hodowców. Nowe narzędzie umożliwiło także integrację działu finansów z obsługującym firmę bankiem spółdzielczym.