Zakład Masarski Różycki Wilkowski

zaklad-masarski-rozycki-wilkowski
Informacje o kliencie
P.H.U. Zakład Masarski Różycki Wilkowski z siedzibą Miedznie w województwie kujawsko-pomorskim powstał w 2008 roku. Po dokładnej analizie rynku, jego wymagań i potrzeb właściciele firmy postanowili uruchomić produkcję wyrobów mięsnych w oparciu o współpracę z dostawcami surowca z pobliskich terenów. Zainwestowano w nowoczesną bazę produkcyjną ze sprawnie działającą infrastrukturą chłodniczą oraz własny transport chłodniczy, gwarantujący optymalne warunki dystrybucji towarów. Obecnie firma, poza właścicielami, liczy 11 pracowników. Posiada także sklep firmowy w Świeciu. Przedsiębiorstwo planuje dalsze poszerzanie działalności produkcyjnej oraz handlowej opartej na stałej współpracy z dostawcami i odbiorcami, a także urozmaicanie i rozbudowywanie swojej oferty.

Potrzeby
Branża mięsna charakteryzuje się dużą konkurencyjnością, zarówno lokalnie, jak i w całej w Polsce. Aby nieduża masarnia mogła się rozwijać na rynku, potrzebuje narzędzi, które zoptymalizują jej codzienną pracę. Zakład Masarski Różycki Wilkowski potrzebował przede wszystkim usprawnienia procesów sprzedaży oraz narzędzi lepiej organizujących zakupy. Ponadto poszukiwano rozwiązania, które usprawni procesy produkcji mięsa i wędlin oraz ich dokumentację. Niezbędny był dopasowany system, który szybko dostarcza informacji i pozwala analizować zgromadzone dane, m.in. wskazuje, jakie jest zapotrzebowanie na wybrane produkty i synchronizuje je z odbiorcami.

Wybór systemu
W procesie wyboru najwyższą ocenę uzyskał system Navireo, zarówno pod względem oferowanej funkcjonalności, jak i otwartości na modyfikacje. Program posiada funkcje potrzebne do prowadzenia firmy z branży mięsnej. Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu Navireo duże znaczenie miały możliwości przyszłej rozbudowy aplikacji o indywidualne rozwiązania oraz przydzielania zróżnicowanych uprawnień w dostępie do systemu poszczególnym pracownikom. Ważnymi argumentami były też intuicyjny i wyjątkowo łatwy w obsłudze interfejs, dostęp do opieki posprzedażnej oraz konkurencyjna cena.

Wdrożenie
Wdrożenie w Zakładzie Masarskim Różycki Wilkowski przeprowadziła firma NTI Data ze Świecia. Na początku zainstalowano i skonfigurowano serwer produktywny. Następnie dokonano migracji danych z poprzednio używanego systemu. W kolejnych krokach zostały zrealizowane indywidualne rozszerzenia funkcjonalne, przygotowane specjalnie dla zakładu. W ramach prac wdrożeniowych przeprowadzono szkolenia pracowników. Właściwy start systemu poprzedziły przygotowania do wprowadzenia bilansów otwarcia.

Korzyści

Szybko przekonaliśmy się, że wdrożenie Navireo było trafioną biznesowo decyzją. System usprawnił poszczególne obszary naszej działalności, szczególnie procesy sprzedaży i produkcji. Nasi pracownicy cenią sobie intuicyjność obsługi Navireo. System w pełni zaspokaja specyficzne wymagania firmy z branży mięsnej – mówi Katarzyna Dygulska, kierownik zakładu i koordynator ds. HCCP, P.H.U. Zakład Masarski Różycki Wilkowski

Wdrożenie Navireo w Zakładzie Masarskim Różycki Wilkowski szybko przełożyło się na efekty ekonomiczne. System usprawnił funkcjonowanie firmy w wielu obszarach i zwiększył jej efektywność. Poprawiono mechanizmy kontrolowania bieżącej działalności, wydajność pracowników, obieg dokumentów i dokumentację prowadzonych projektów produkcyjnych. Wprowadzono mechanizm kompletacji gotowych wyrobów mięsnych. Dzięki odpowiednim recepturom, na podstawie wagi i rodzaju składników stanowiących tzw. wsad, Navireo wylicza wagę utworzonego wyrobu gotowego i automatycznie tworzy wewnętrzne dokumenty magazynowe. System umożliwił skuteczną kontrolę rozrachunków z klientami oraz zautomatyzował wiele czynności sprzedażowych i zakupowych dotychczas wykonywanych ręcznie.