Hurtownia mięsa MARKUS

hurtownia-miesa-markus
Informacje o kliencie
Śląskie Centrum Dystrybucji Mięsa, Wędlin i Drobiu Markus jest organizacją handlową z siedzibą w Jaworznie i oddziałem w Rudzie Śląskiej. Firma działa w grupie Multifood, jednej z największych grup zakupowych w Polsce, wspierając markę Swojscy. Przy doborze towarów kieruje się kryterium jakości i świeżości z uwzględnieniem branżowych standardów HACCP. Posiada w swojej ofercie mięso wołowe, wieprzowe, cielęce dostarczane przez producentów, którzy nie stosują chemicznych nastrzyków zwiększających wagę i obniżających jakość produktu, a także mięso drobiowe, również pochodzące od partnerów gwarantujących stabilny i wysoki poziom wyrobów. Markus oferuje ponadto ok. 1500 pozycji wędlin i mięsnych przetworów wiodących producentów z całej Polski. Stale analizowane są wdrożenia nowych produktów.

Potrzeby
Wykorzystywane dotychczas narzędzia były niewystarczające w szybko rozwijającym się przedsiębiorstwie dystrybucyjnym. Markus potrzebował zintegrowanego i nowoczesnego systemu, który ułatwiłby funkcjonowanie we wszystkich obszarach działalności, ze szczególnym naciskiem na handel, oraz zapewnił konkurencyjność na trudnym mięsnym rynku. Poszukiwano rozwiązań wspomagających utrzymywanie relacji z kontrahentami i umożliwiających indywidualne podejście do każdego z nich. Konieczne było m.in. usprawnienie ewidencji rozbioru mięsa oraz redukcja kosztów i automatyzacja czynności wykonywanych dotychczas ze zbyt dużym nakładem czasu i pracy. Firma potrzebowała właściwego zarządzania sprzedażą, zakupami, wydaniami towarów oraz finansami i księgowością.

Wybór systemu
Markus zdecydował się na wdrożenie Navireo po przeanalizowaniu kilku innych rozwiązań. Po szczegółowej prezentacji okazało się, że standardowe funkcje systemu odpowiadają potrzebom firmy, a ponadto możliwa jest rozbudowa podstawowej wersji o rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Wpływ na wybór Navireo miał również przejrzysty, intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs oraz możliwość przydzielania pracownikom dostępu do poszczególnych modułów, funkcji i danych. Ważną rolę przy podejmowaniu decyzji odegrała dostępna opieka posprzedażna, a także konkurencyjna cena.

Wdrożenie
Wdrożenie przeprowadziła firma 4COM.

Korzyści

Navireo to trafiona inwestycja w rozwój naszej firmy. System ułatwia nam m.in. efektywne zarządzanie sprzedażą oraz finansami i księgowością, obniżanie kosztów pracy i zwiększanie konkurencyjności. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności, elastyczności i otwartości Navireo wprowadziliśmy szereg rozwiązań uwzględniających specyfikę działalności w branży mięsnej – mówi Wojciech Szkarłat, dyrektor zarządzający FH Markus.

Markus zyskał solidne narzędzie wspomagające jego podstawową działalność, czyli pracę działu handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży mięsnej. Dzięki Navireo firma może się dalej rozwijać i wzmacniać swoją pozycję na konkurencyjnym rynku. Nowe oprogramowanie ułatwia tworzenie dokumentów i skraca czas pracy. Usprawnia proces rozbioru mięsa według zdefiniowanych składników oraz automatyzuje tworzenie odpowiednich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych. Navireo pozwala na generowanie faktur sprzedaży i dokumentów wydań zewnętrznych w formatach PDF i EPP oraz ich wysyłkę poprzez e-mail. System obsługuje wszystkie dokumenty handlowe, zapewnia szybkie i sprawne wyszukiwanie towarów i kontrahentów oraz przypisywanie im indywidualnych cen. Umożliwia ewidencjonowanie dokumentów zakupu, kontrole wydań wraz z wstawionymi automatycznie opakowaniami oraz dostęp do historii rozliczeń. Pomaga w określaniu ilości poszczególnych towarów potrzebnych do zamówienia. Firma zyskała szereg rozwiązań poprawiających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i zwiększających wydajność pracy działu księgowości, m.in. prowadzenie ewidencji VAT, zarządzanie planami kont, dekretacja dokumentów. Za pomocą Navireo możliwe jest także tworzenie, definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań finansowych i deklaracji skarbowych oraz innych sprawozdań, zestawień i raportów przydatnych w codziennej działalności przedsiębiorstwa.